Милан Јованов,роден 1933 година во с.Миравци,живее во с.Миравци,националност-Македонец,конфесија-православен Edit

Summary

Agent Type
Person

Name Forms

  • Милан Јованов,роден 1933 година во с.Миравци,живее во с.Миравци,националност-Македонец,конфесија-православен