Таса Граороска, родена 1923 година, родена во с. Годивље, живее во с. Крушеани Edit

Summary

Agent Type
Person

Name Forms

  • Таса Граороска, родена 1923 година, родена во с. Годивље, живее во с. Крушеани