Јорданка Митевска, родена 1947г. во с.Дулица; мажена во с.Градец Edit

Summary

Agent Type
Person

Name Forms

  • Јорданка Митевска, родена 1947г. во с.Дулица; мажена во с.Градец