ДЕМ_74 Транскрибирани теренски материјали Edit

Summary

Component Unique Identifier
ДЕМ_74
Level of Description
Series
Language
Macedonian

Agent Links

Subjects

Notes

 • Abstract

  Теренска настава Етнолошки и културно-антрополошки проучувања на Порече

 • Abstract

  Општи поатоци за селата

Instances

 • Type
  Text
  Container 1 Type
  Folder
  Container 1 Indicator
  ДЕМ_74
 • Type
  Audio
  Container 1 Type
  Folder
  Container 1 Indicator
  АУД_74

Components