МАН_Здравев_000153 Edit

Summary

Component Unique Identifier
МАН_Здравев_000153
Level of Description
Series
Language
Macedonian

Agent Links

Subjects

Notes

 • Abstract

  Ракопис пишуван на македонски јазик на машина за пишување.

Instances

 • Type
  Mixed Materials
  Container 1 Type
  Box
  Container 1 Indicator
  АК-13
  Container 2 Type
  Folder
  Container 2 Indicator
  АЕ-294
  Container 3 Type
  Page
  Container 3 Indicator
  1-4

Components