МАН_Здравев_000185 Edit

Summary

Level of Description
Series

Agent Links

Subjects

Notes

 • Abstract

  Разни печатени материјали-Говори на проф. д-р Ѓорги Здравев,негови објавени прилози во Република Македонија;кратки содржини на проектите:Облеката во Македонија од крајот на 19 век; Писмени споменици за средновековната култура на Македонија,разни библиографии.

Instances

 • Type
  Mixed Materials
  Container 1 Type
  Box
  Container 1 Indicator
  АК-14
  Container 2 Type
  Folder
  Container 2 Indicator
  АЕ-320
  Container 3 Type
  Page
  Container 3 Indicator
  1-34

Components