МАН_Здравев_000191 Edit

Summary

Level of Description
Series

Agent Links

Subjects

Notes

 • Abstract

  Разни материјали:статути на здружението на етнолозите на Р.Македонија,барања до Министерството за култура на Р.Македонија,решенија до ЗЕМ од Министерството за култура и финансии,авторски договор на ЗЕМ,годишна програма на ЗЕМ од 1999 и 2000 година,профактури,покани и тн.

Instances

 • Type
  Mixed Materials
  Container 1 Type
  Box
  Container 1 Indicator
  АК-15
  Container 2 Type
  Folder
  Container 2 Indicator
  АЕ-326
  Container 3 Type
  Page
  Container 3 Indicator
  1-37

Components