МАН_Здравев_000195 Edit

Summary

Level of Description
Series

Agent Links

Subjects

Notes

 • Abstract

  Пријава за предлог за финансирање на научен труд од страна на ЗЕМ до министерство за наука;пријава за наставник од страна на д-р Ѓорѓи Здравев до советот на ПМФ,негова биографија,библиографија,рецензии,пријава за научен советник итн.

Instances

 • Type
  Mixed Materials
  Container 1 Type
  Box
  Container 1 Indicator
  АК-15
  Container 2 Type
  Folder
  Container 2 Indicator
  АЕ-330
  Container 3 Type
  Page
  Container 3 Indicator
  1-44

Components