МАН_Здравев_000241 Edit

Summary

Level of Description
Series

Agent Links

Subjects

Notes

 • Abstract

  21 фотографија од фототеката на Институтот за фолклор - Скопје. Фотографии снимени од 1952-1986 година во Охрид, Битола, Велес, Скопје, Гостивар, тематика: куќа, покуќнина, резба, декоративни обредни лепчиња.

Instances

 • Type
  Mixed Materials
  Container 1 Type
  Box
  Container 1 Indicator
  АК-17
  Container 2 Type
  Folder
  Container 2 Indicator
  АЕ-376
  Container 3 Type
  Page
  Container 3 Indicator
  21

Components