ДЕМ_232 Транскрибирани теренски материјали Edit

Summary

Component Unique Identifier
ДЕМ_232
Level of Description
Series
Language
Macedonian

Dates

 • 28-05-1999 (Creation)

Agent Links

Subjects

Notes

 • Abstract

  Етнолошко проучување на Малешевијата

 • Abstract

  Социјална култура - село, сточарство, семејство, митологија

Instances

 • Type
  Text
  Container 1 Type
  Folder
  Container 1 Indicator
  ДЕМ_232
 • Type
  Audio
  Container 1 Type
  Folder
  Container 1 Indicator
  АУД_232

Components