ДЕМ_1102 Транскрибирани теренски материјали Edit

Summary

Component Unique Identifier
ДЕМ_1102
Level of Description
Series
Language
Macedonian

Dates

 • 2007-05 (Creation)

Agent Links

Subjects

Notes

 • Abstract

  Теренска настава

  Народни преданија,митови и легенди

Instances

 • Type
  Text
  Container 1 Type
  Folder
  Container 1 Indicator
  ДЕМ_1102
  Container 2 Type
  Folder
  Container 3 Type
  Folder
 • Type
  Audio
  Container 1 Type
  Folder
  Container 1 Indicator
  АУД_1102
  Container 2 Type
  Folder
  Container 3 Type
  Folder

Components