ВИД_403 Видео материјали, Малешевија, с. Негрево, Пехчево Edit

Summary

Component Unique Identifier
АВ - ЦД - 196
Level of Description
Collection
Language
Macedonian

Dates

 • 1999-05-26 (Creation)

Agent Links

Subjects

Notes

 • Abstract

  Теренско истражување во Малешевија, с.Негрево, 1999 година, продолжение од разговорот со трите жени од ВИД_402. Годишни празници, песни приказни, обичаи, митологија, демонски суштества, обичаи од животниот циклус: раѓање, свадба, смрт, предење со вретено. (касета 112)

Instances

 • Type
  Video Materials
  Container 1 Type
  CD
  Container 1 Indicator
  АВ - ЦД - 196
  Container 2 Type
  Folder
  Container 3 Type
  Folder

Components